Naujienos

Kristaus prisikėlimas pavasario žiedų prisikėlime

Ačiū Juditai Vainilavičienei ir jos komandai už nuostabų pavasarišką Prisikėlimo šventės grožį žiedų ir spalvų gausoje! Nuotraukos

Prisikėlimo šv. Mišios Skarulių bažnyčioje

Giedrės ir Virgio nuotraukos

Velykų ryto šv. Mišių akimirkos

Nuotraukos

Velyknakčio akimirkos

Nuotraukos

Velykinių mokinių darbų parodėlė

Kviečiame pasigrožėti ir pasidžiaugti tikybos pamokas lankančių vaikų kūrybiniais darbais. Nuotraukos

Didysis penktadienis

DIDYSIS PENKTADIENIS: Viešpaties Kančia Jei įmanoma, liturgija švenčiama apie 15-ą – Jėzaus mirties – valandą ar vėliau. Pagal seną tradiciją tą dieną

Didysis ketvirtadienis

DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO VAKARAS: Viešpaties Vakarienė Šįvakar pradedamas Didysis Kristaus – nužudyto, palaidoto ir prisikėlusio – Tridienis. Žinodamas, jog Kančios drama neišvengiama, Jėzus

Kristaus Kančios sekmadienis

"Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties." Fil 2,8 Nuotraukos

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA

  Kristaus kančios (Verbų) sekmadienis 03.24 – per visas šv. Mišias bus palaiminamos žmonių atsineštos verbos. 10.00 val. šv. Mišiose bus einama

Kryžiaus kelio apmąstymas

Penktadienio vakarą Kryžiaus kelią meldėsi parapijos Šeimų grupė. Tėvelių ir vaikų lūpomis apmąstyta Kristaus kančios istorija tegul kviečia mus į kasdienę atgailą.