Naujienos

Dėl pamaldų tvarkos iki sausio 31 dienos

PRIMENAME TIKINTIESIEMS, kad vyskupų konferencijos nutarimu iki sausio 31 d. viešos pamaldos nėra atnaujinamos. Šv. Mišios aukojamos kasdien 9 val. nedalyvaujant tikintiesiems.

Naujas „Artumos“ žurnalas, kiti leidiniai. Kviečiame įsigyti!

Tikintieji, parapijos raštinėje galima įsigyti sausio mėnesio "Artumos" žurnalą. Taip pat - sausio mėnesio "Magnifikat", sausio-vasario mėn. leidinį "Žodis tarp mūsų", leidynėlį

Sausio 6-os dienos vyskupų laiškas tikintiesiems

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems 2021 m. sausio 6 d. Brangūs tikintieji, Šiuo sunkiu laiku Kalėdų šventes sutikome kitaip nei įprastai. Saugodami vieni

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas 2020 m. gruodžio 31 d. Visi laikini pamaldų tvarkos ir sielovadinių uždavinių vykdymo būdų apribojimai, išvardinti Lietuvos vyskupų kreipimesi

Popiežiaus Pranciškaus žinia 54-osios Pasaulinės taikos dienos proga

2020 m. gruodžio 28 d. Popiežiaus Pranciškaus žinia 54-osios Pasaulinės taikos dienos proga RŪPINIMOSI KULTŪRA KAIP KELIAS Į TAIKĄ 2021 m. sausio 1-oji

Dekano V. Birjoto padėka apžvelgiant bažnyčios atnaujinimo darbus

Lygiai prieš dvejus  metus, 2018 m. gruodžio 27 d., parapiją pasiekė žinia, kad  šv. apaštalo Jokūbo  bažnyčios remonto, restauravimo ir tvarkybos darbams

Kalėdų ryto Šv. Mišių transliacija iš šv. apašt. Jokūbo bažnyčios

Kviečiame Kalėdų rytą melstis dalyvaujant Šv. Mišių transliacijoje iš šv. apašt. Jokūbo bažnyčios.  

Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje

Mieli tikintieji, esate kviečiami pasimelsti Švč. Sakramento adoracijoje bažnyčioje šiomis dienomis: gruodžio 25 d. 9.30-13 val., 2021 m. sausio 1 d. 9.30-13

Jonavos dekano kun. V. Birjoto kalėdinis sveikinimas

Mieli parapijiečiai, visą pasaulį užgriuvusi pandemijos nelaimė mūsų susitikimą bažnyčioje daro vis mažiau įmanomą, todėl šiais technologijų tobulėjimo laikais kreipiuosi į  Jus

Protmūšis ,,Ką žinau apie savo tikėjimą?“

Gruodžio 15 d. šv. Antano grupės vaikai, besiruošiantys Pirmajai išpažinčiai ir Pirmajai šv. Komunijai, su savo šeimomis dalyvavo nuotoliniame protmūšyje ,,Ką žinau