Naujienos

Šv. apašt. Jokūbo bažnyčios 230 metų jubiliejus

Šv. Onos atlaidai Skarulių šv. Onos bažnyčioje

Šv. Onos atlaidai Skaruliuose. Šv.Mišias aukojo kunigas Mantas Šideikis, o po pamaldų visų susirinkusiųjų laukė nuostabus koncertas, kurį padovanojo Liudas Mikalauskas ir

Sveikiname naują parapijos kunigą Mantą Šideikį

Labai džiaugiamės sulaukę Dovanos - naujo Kunigo ! Tad ir sveikiname kunigą Mantą Šideikį. Kursime kartu parapiją ir dėkosime Dievui už malones! Viešpaties

Į naują parapiją palydime kunigą Juozą Čičirką

Šiandien Jonavos Šv. Jokūbo parapijos bendruomenės įvairios grupės - vaikų, jaunimo, suaugusiųjų - padėkojo Kunigui Juozui Čičirkai už ilgametę bendrystę bei dvasinį

Išvyka į Palendrius

Palendrių šv. Benedikto vienuolynas švenčia vienuolyno įkūrimo Lietuvoje 25-erių metų sukaktį. Piligrimai iš Jonavos vyko į vienuolyno šventę. Dalyvauta iškilmingoje Šv. Mišių

Piligriminė išvyka į Kaišiadorių rajoną

Šiandien grupelė piligrimų iš Jonavos aplankė Betliejaus sesutes Paparčiuose. Šv. Mišias vienuolyne aukojo Jonavos dekanas kun. V. Birjotas. Betliejaus sesutė po Šv.

Parapijos vaikų dienos stovykla „Esam laisvės vaikai“ sako: „Iki kitų kartų!“

Iki kitų kartų! Kiekviena pabaiga - nauja pradžia Jonavos Šv.Jokūbo parapijos vaikų dienos stovykla "Esam laisvės vaikai" penktąją dieną keliavo į Kauną.

Organizuojama piligriminė kelionė į Šiluvą

Šeimų grupės žygis į Skarulių šv.Onos bažnyčią

Liepos 3 dienos saulėtą vakarą šeimų grupė ėjo piligriminį žygį į Skarulius. Ėjo su savo intencijomis, grožėdamiesi gamta, giedodami giesmes ,kalbėdamiesi. Į

Piligrimystė į Žemaičių Kalvariją

Liepos 3 dieną grupė piligrimų vyko į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Šv. Mišias aukojo vyskupas E. Bartulis. (Linos S. ir Vlado Š. nuotraukos)