Naujienos

Šv. Juozapo metų ATLAIDAI

https://view.genial.ly/601c61932c49930d3852fa17/guide-sv-juozapo-metu-atlaidai?fbclid=IwAR2fY2HJya14Ci0LKUsMI3wb9mqTWI1RueIcWwS-G6MRt24wF-IzcpWFXZk  

Skelbimas (Švč. Sakramento adoracija, Kryžiaus kelias)

DĖL PANDEMINĖS SITUACIJOS NEVYKSTA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA KOPLYČIOJE. TODĖL VISUS,  PASIILGUSIUS  GYVOJO JĖZAUS ŠVENČIAUSIAJAME  SAKRAMENTE, KVIEČIAME  Į ADORACIJĄ SEKMADIENIAIS BAŽNYČIOJE. ŠVČ. SAKRAMENTAS BUS

Parama iki 1,2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio

Parama iki 1,2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio. Kviečiame paremti parapijos veiklą paskiriant iki 1,2 proc. jau sumokėto per 2020 metus Gyventojų pajamų

Informacija tikintiesiems 2021-02-16

Šv. Antano grupės (besiruošiančių sakramentams) vaikų sveikinimas Lietuvai

 

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems 2021 m. vasario 12 d.

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems (INFO 33) 2021 m. vasario 12 d. Brangūs broliai ir seserys, netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio

Šventintos žvakės, šv. Agotos duona

Mieli parapijiečiai, vasario 2 d. – Grabnyčios (Kristaus Paaukojimas). Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje buvo šventinamos žvakės. Vasario 5 dieną minėta Šv.

Vaikai dėkoja Dievui

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos šv. Antano grupelės (sakramentams besiruošiančių vaikų) pamoka ,,Dėkoju, Dieve, už nuostabiai sukurtą pasaulį". Vaida Tamelienė

Skelbimas karantino laikui

Vyskupų laiškas tikintiesiems

Laiškas tikintiesiems 2021 m. sausio 29 d. Brangūs tikintieji, „dar trumpa, trumpa valandėlė, ir ateis laukiamasis, ir neužtruks“ (Žyd 10, 37). Tokius