Naujienos

Sutvirtinimo sakramento šventė

Šiandien Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčioje 84 jaunuoliai ir 23 suaugusieji priėmė Sutvirtinimo sakramentą , kurį suteikė Kauno arkivyskupas emeritas, Jo eminencija kardinolas

Ekskursija po Jonavą

Pagaliau! Projekto "Ori senatvė bendruomenėje" dalyviai po ilgo suvaržymo dalyvavo Jonavos Krašto muziejaus ekskursijoje, kurioje sužinojo gimtojo miesto istoriją, grafų Kosakovskių rūpestį

Lietuvos „Caritas“ kviečia savanorystei

KVIETIMAS  Prasidėjus vakcinacijos procesui, jūsų miestui, išaugo savanorių poreikis. Savanorių pagalbos reikia Jonavos vakcinacijos centre - pasitinkant atvykstančius į vakcinacijos vietą, reguliuojant

Projekto dalyviai – žymaus bardo koncerte

Vladas Bagdonas - talentingas aktorius, dainų autorius ir kūrėjas. Projekto "Ori senatvė bendruomenėje" dalyviai lankėsi Jonavos Kultūros centre, kuriame vyko šio bardo

„Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių – tą padarėte Man…“

Projekto "Ori senatvė bendruomenėje" savanoriai visą pandemijos laiką pagelbėjo vyresnio amžiaus žmonėms buityje. Pagalba ir bendravimas šildė senjorų ir savanorių širdis. "

Mamos diena

Gegužės 2 d. Jonavos Šv. Jokūbo parapijoje malda ir giesme, gėlės žiedu ir šypsena buvo apdovanota kiekviena Mama, Močiutė, Krikšto Mama... Parapijos

Gegužė – Švč. Mergelės Marijos mėnuo

Kasdienės šio mėnesio pamaldos Marijos garbei yra vadinamos gegužinėmis pamaldomis. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta: šiokiadieniais ir šeštadieniais 17.30 val. Sekmadieniais -

ATNAUJINAMA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

ATNAUJINAMA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA Atnaujinama Švč. Sakramento adoracija. Ateik pas JĖZŲ! Kviečiame visus, norinčius ir galinčius įsipareigoti Švč. Sakramento adoracijai bent vienai

Pirmosios Šv. Komunijos šventė

Gerojo Ganytojo sekmadienį Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje vyko Pirmosios Šv. Komunijos šventė. Vaikai į savo širdį ir gyvenimą priėmė Jėzų. Klebonas

PARAPIJOS SKELBIMAI 2021-04-25

1. Gegužės mėnuo skiriamas Mergelės Marijos garbei. Visą gegužės mėnesį Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais 17.30 val., sekmadieniais - 11.30 val. 2.