Naujienos

Šv. Mišios už tremtinius

Leiskit į tėvynę, Leiskit pas savus... Ten pradžiugs krūtinė, Atgaivins jausmus... Birželio 13 dieną Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčioje 10 val. kunigas Juozas

Parapijos sekmadienio skelbimai 2021-06-13

PARAPIJOS SKELBIMAI 2021-06-13 1. Šiandien po 10 val. šv. Mišių Jeronimo Ralio gimnazijos folkloro grupė „Dobilia“ dovanoja muzikinę programą. Taip pat bus

Gedulo ir Vilties diena

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

Šv. apašt. Jokūbo parapijoje šiandien buvo švenčiama Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė. Mk 14, 22-24 "Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą,

Parapijos sekmadienio skelbimai 2021-06-06

PARAPIJOS SKELBIMAI 2021-06-06 1. Birželio 6 d. - Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės). Po 10 val. šv. Mišių – Devintinių procesija

Pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

BIRŽELIS – ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES MĖNUO Kasdienės šio mėnesio pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei yra vadinamos birželinėmis pamaldomis. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta

Švč. Trejybės atlaidai

Gegužės 30 d. saulėtą sekmadienį šventėme švč. Trejybės atlaidus. Šv. Mišių metu meldėmės ir sveikinome parapijos kun. Juozą Čičirką, švenčiantį 30 metų

Atnaujinta Švč. Sakramento adoracija

Mieli tikintieji, Švč. Sakramento mylėtojai, Švč. Sakramento adoracija koplytėlėje kiekvieną savaitę  prasideda penktadieniais 9.30 val.,  baigiasi sekmadieniais 13.00 val. Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais

Jaunimas švenčia Sekmines

Nuotraukos čia

Šeimų dienos šventė

Gegužės 15d. Jonavos Šv.Jokūbo bažnyčioje buvo aukojamos Šv.Mišios už šeimas, o po pamaldų Visapusiško lavinimo centro iniciatyva buvo surengta Šeimų šventė. Tikinčiuosius