Klebonas kun. Virginijus BIRJOTAS

Jonavos dekanato dekanas

Kunigu pašventintas 1999 12 19. Parapijoje nuo 2018 07 20.

Klebonas kun. Virginijus Birjotas kilęs iš Radviliškio. Nuo vaikystės pradėjo patarnauti šv. Mišiose. Radviliškyje baigė vidurinę mokyklą ir 1993 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1999 m. vasarą buvo pašventintas diakonu, 1999 m. gruodžio 19 d. buvo pašventintas kunigu. Kunigo tarnystę pradėjo mažojoje Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. 2000 – 2018 m. tarnavo Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos tardymo izoliatoriuje kapelionu. 2001 m. buvo paskirtas į Rumšiškių parapiją klebonu. 2008 – 2016 m. eina Kauno arkivyskupijos Caritas direktoriaus pareigas. 2009 m. paskiriamas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos klebonu, o 2018 m. liepos mėnesį pradėjo klebono tarnystę Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijoje.

Vikaras kun. Juozas Čičirka

Gimė 1956 m. rugpjūčio 15 d. Kaune. 1984-09 – 1988-08 – Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje klierikas. 1991 m. gegužės 30 d. įšventintas kunigu. 1991-09 – 1992-05 – Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras ir Bridų (Šiaulių r.) pagrindinės mokyklos mokytojas 1992-05-06 – 1993-04  – Kauno Vilijampolės Šv. Juozapo parapijos vikaras bei Kauno 12-osios ir 24-osios mokyklų mokytojas. 1993-04-24 – 2000-05 – Eržvilko Šv. Jurgio ir Vadžgirio Šv. Juozapo (Jurbarko r.) bažnyčių administratorius, o nuo 1994-09 iki 2000-06 tuo pačiu ir Eržvilko, Vadžgirio vidurinių mokyklų, Žindaičių, Rutkiškių Vilniškių pradinių mokyklų mokytojas. 2000-06 – 2003 m. – Stakių Šv. Antano Paduviečio ir Šimkaičių parapijų bažnyčių klebonas. 2003-04 – 2004-09 – Krakių (Kėdainių r.) Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaras. 2004-09-06 – 2006-05 – Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaras. 2006-05-10 2010-06 – Gudžiūnų (Kėdainių r.) Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas. 2010-06 – 2016 -06- Viduklės (Raseinių r.) Šv. Kryžiaus parapijos rezidentas. Nuo 2016-06-28 – Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos vikaras.