Klebonas kun. Virginijus BIRJOTAS

Jonavos dekanato dekanas

Kunigu pašventintas 1999 12 19. Parapijoje nuo 2018 07 20.

Klebonas kun. Virginijus Birjotas kilęs iš Radviliškio. Nuo vaikystės pradėjo patarnauti šv. Mišiose. Radviliškyje baigė vidurinę mokyklą ir 1993 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1999 m. vasarą buvo pašventintas diakonu, 1999 m. gruodžio 19 d. buvo pašventintas kunigu. Kunigo tarnystę pradėjo mažojoje Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. 2000 – 2018 m. tarnavo Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos tardymo izoliatoriuje kapelionu. 2001 m. buvo paskirtas į Rumšiškių parapiją klebonu. 2008 – 2016 m. eina Kauno arkivyskupijos Caritas direktoriaus pareigas. 2009 m. paskiriamas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos klebonu, o 2018 m. liepos mėnesį pradėjo klebono tarnystę Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijoje.

Vikaras kun. Mantas Šideikis. 

Mob. tel. 864166498