Jonavos šv. apašt Jokūbo parapija

Parapijos raštinė: Vilniaus g. 11, LT-55181
Mob. tel. 8-650 76 401, tel. (8-349) 54 842
El. paštas: jokuboparapija@gmail.com
Parapijos Skype kontaktas: jonavosparapija
Kodas: 190675849
AB bankas „Swedbankas“
a/s LT77 7300 0101 0225 9756


Raštinėje tikintieji laukiami:
Nuo pirmadienio iki penktadienio 9.30 – 17.30 val.
(pietų pertrauka 13.00 – 14.00 val., antradieniais ir penktadieniais 10.00 – 11.00 val. pertrauka dėl kolektyvo susirinkimo)
(šeštadieniais ir sekmadieniais kunigo ieškokite bažnyčioje).


Dėl dvasinių pokalbių, kreiptis į kunigus ir susitarti tinkamą laiką.


Klebonas, dekanas kun. Virginijus Birjotas

Tel. 8 686 53 390.
e-paštas: jokuboparapija@gmail.com


Vikaras kun. Juozas Čičirka
mob. tel. 8-613 65333


Referentė Ona Kolosovskienė
mob. tel. 8-650 76 401


Vargonininkas Egidijus Obrikis
mob. tel. 8-682 88 228


Zakristijonas Regimantas Tamelis
mob. tel. 8-609 54 971