Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapija

Parapijos raštinė: Vilniaus g. 11, LT-55181
Tel. 8 650 76401, 8 349 54842
El. paštas: jokuboparapija@gmail.com
Kodas: 190675849
AB „Swedbank“
a/s LT77 7300 0101 0225 9756


Raštinės darbo laikas:
pirmadieniais-penktadieniais 9.30-17.30 val.
(pietų pertrauka 13.00-14.00 val.,
šeštadieniais ir sekmadieniais kunigo ieškokite bažnyčioje.


Dėl dvasinių pokalbių kreiptis į kunigus.


Klebonas, dekanas kun. Virginijus Birjotas

Tel. 8 686 53390
e-paštas: jokuboparapija@gmail.com


Vikaras kun. Mantas Šideikis
Tel. +370 641 66498


Vargonininkas Egidijus Obrikis
Tel. 8 682 88228


Zakristijonas Regimantas Tamelis
Tel. 8 609 54971