Naujienos

Padėkos auka už sėkmingus bažnyčios renovacijos darbus

„Jei VIEŠPATS nestato namo, veltui triūsia tie, kurie jį stato“. Ps 127,1 2021 metų birželio 13 d. sekmadienio Sumos šv. Mišių metu į dangų kilo Padėkos auka už sėkmingus Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos bažnyčios

Šv. Mišios už tremtinius

Leiskit į tėvynę, Leiskit pas savus... Ten pradžiugs krūtinė, Atgaivins jausmus... Birželio 13 dieną Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčioje 10 val. kunigas Juozas Čičirka aukojo Šv. Mišias už tremtinius. Po pamaldų Jeronimo Ralio gimnazijos folkloro grupė

Parapijos sekmadienio skelbimai 2021-06-13

PARAPIJOS SKELBIMAI 2021-06-13 1. Šiandien po 10 val. šv. Mišių Jeronimo Ralio gimnazijos folkloro grupė „Dobilia“ dovanoja muzikinę programą. Taip pat bus rodomas Giedrės Beinoriūtės filmas apie tremtį „Gyveno senelis ir bobutė“. 2. Šiandien 12.00

Gedulo ir Vilties diena

PROJEKTAS   „ORI SENATVĖ BENDRUOMENĖJE

Jonavoje vykdomas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“. Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapija, kartu su partneriu-Kauno arkivyskupijos Caritu, ir Europos socialinio fondo agentūra gegužės 4 d. pasirašė  sutartį NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0194 ir jau nuo birželio 1 d. pradėjo vykdyti veiklą.

Daugiau informacijos spausti čia

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Melskimės, kad Naujieji metai mokytų mus šv. Juozapo pavyzdžiu pasitikėti Dievu ir atrasti širdies ramybę.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Melskimės, kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI