Naujienos

Parapijos sekmadienio skelbimai 2023-05-28

1. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei: giedama arba kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos vyks šiokiadieniais ir šeštadieniais prieš vakaro šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais – prieš Sumą – 11.50

Aš – Jėzaus draugas

2023 05 23 Panerio pradinėje mokykloje vyko respublikinė tikybos 1 klasių mokinių viktorina „Aš-Jėzaus draugas“, kurią organizavo tikybos mokytoja Jūratė Bagdonavičienė, 4a klasės mokytoja Ingrida Gedvilienė ir 1c klasės mokytoja Ramunė Siliūnienė. Tai buvo finalinis

Parapijos sekmadienio skelbimai 2023-05-21

1. Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei: giedama arba kalbama Švč. Mergelės Marijos litanija. Mūsų bažnyčioje Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais vyksta prieš vakaro šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais – prieš Sumą 11.50 val.

Šeimos dienos šventė

Šį sekmadienį šventėme Šeimos dieną 2023. Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos kiemelis skambėjo nuo vaikiško klegesio, švytėjo nuo susirinkusiųjų šypsenų. Dangus dovanojo puikų orą, o mes vieni kitiems - gerą nuotaiką. Netrūko rungčių ir lenktynių

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Kad Gavėnios susikaupimas dovanotų tikėjimo atnaujintą širdį ir gerų darbų bendruomenei džiaugsmą.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Kad kuo plačiau skleistųsi nesmurtinė kultūra ir tiek valstybės, tiek atskiri piliečiai vis rečiau griebtųsi ginklų.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI