Naujienos

Projekto dalyviai – žymaus bardo koncerte

Vladas Bagdonas - talentingas aktorius, dainų autorius ir kūrėjas. Projekto "Ori senatvė bendruomenėje" dalyviai lankėsi Jonavos Kultūros centre, kuriame vyko šio bardo kompaktinės plokštelės "Medžio degimas" pristatymas. Skambėjo ne vieną kartą palietusios dainos, eilės, prisiminimai.

„Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių – tą padarėte Man…“

Projekto "Ori senatvė bendruomenėje" savanoriai visą pandemijos laiką pagelbėjo vyresnio amžiaus žmonėms buityje. Pagalba ir bendravimas šildė senjorų ir savanorių širdis. " Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių - tą padarėte Man...". Nuoširdi padėka visiems

Mamos diena

Gegužės 2 d. Jonavos Šv. Jokūbo parapijoje malda ir giesme, gėlės žiedu ir šypsena buvo apdovanota kiekviena Mama, Močiutė, Krikšto Mama... Parapijos jaunimas įteikė gėlių 10 ir 12 valandos Šv. Mišiose dalyvavusioms Mamoms, Matas Bagdonavičius

Gegužė – Švč. Mergelės Marijos mėnuo

Kasdienės šio mėnesio pamaldos Marijos garbei yra vadinamos gegužinėmis pamaldomis. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta: šiokiadieniais ir šeštadieniais 17.30 val. Sekmadieniais - prieš 12 val. Šv. Mišias - 11.30 val. Giedama Švč. Mergelės Marijos litanija,

PROJEKTAS   „ORI SENATVĖ BENDRUOMENĖJE

Jonavoje vykdomas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“. Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapija, kartu su partneriu-Kauno arkivyskupijos Caritu, ir Europos socialinio fondo agentūra gegužės 4 d. pasirašė  sutartį NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0194 ir jau nuo birželio 1 d. pradėjo vykdyti veiklą.

Daugiau informacijos spausti čia

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Melskimės, kad Naujieji metai mokytų mus šv. Juozapo pavyzdžiu pasitikėti Dievu ir atrasti širdies ramybę.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Melskimės, kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI