Naujienos

Parapijos sekmadienio skelbimai 2022-01-23

  Vasario 2 d., trečiadienį, – Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) iškilmė. Tą dieną šv. Mišios bus aukojamos 9 ir 18 val. Per kiekvienas šv. Mišias bus šventinamos žvakės, o vakare po šv. Mišių bažnyčioje vyks procesija

Popiežiaus Pranciškaus ir Jonavos dekanato Gyvojo rožinio draugijos maldų intencijos 2022 Viešpaties metams

Jonavos dekanato Gyvojo Rožinio draugija Pasiaukojimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai aktas  Švenčiausioji Mergele Marija, Gailestingumo motina, aukoju  save Tavo Nekalčiausiajai Širdžiai. Ryžtuosi gyventi su Dievu ir Dieve ir vykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus Krikšto metu. Meldžiuosi už šeimas,

Parapijos sekmadienio skelbimai 2022-01-16

Gyvojo Rožinio draugijos narių dėmesiui: Šv. Mišios už gyvus ir mirusius GR draugijos narius bei visomis intencijomis 2022 metais bus aukojamos pirmaisiais mėn. sekmadieniais 10 val. Rožinio malda bus meldžiamasi kiekvieną sekmadienį 9.10 val. Kviečiame

Šv. Mišios Sausio 13 dieną

Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – šv. Mišios bus aukojamos ir meldžiamasi už Tėvynę Lietuvą 9.00 ir 18.00 val.

PROJEKTAS   „ORI SENATVĖ BENDRUOMENĖJE

Jonavoje vykdomas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“. Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapija, kartu su partneriu-Kauno arkivyskupijos Caritu, ir Europos socialinio fondo agentūra gegužės 4 d. pasirašė  sutartį NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0194 ir jau nuo birželio 1 d. pradėjo vykdyti veiklą.

Daugiau informacijos spausti čia

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Melskimės už jaunimą, kad Viešpaties malonėje rinktųsi geriausią gyvenimo kelią.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Melskimės, kad kilus socialiniams, ekonominiams bei politiniams konfliktams drąsiai ir entuziastingai kurtume dialogą bei draugystę.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI