Naujienos

Parapijos sekmadienio skelbimai 2021-11-28

Prasidėjo Adventas - laukimo, atsivertimo, vilties, dalijimosi metas. Laikomasi rimties, penktadieniais ir Šv. Kūčių dieną privalomas pasninkas. Švč. M. Marijos valandos („Rarotos“) advento laikotarpiu bus giedamos kiekvieną sekmadienį 7.30 val. Kalėdaičių galite įsigyti  po kiekvienų

Giesmių šventė „Mano siela Viešpatį šlovina“

Lapkričio 21 d. Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčioje skambėjo vaikų ir jaunimo balsai. Kristaus Karaliaus ir Popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Jaunimo dienos sekmadienį įvyko tradicinė rajono ugdymo įstaigų 1-12 klasių moksleivių giesmių šventė "Mano siela Viešpatį šlovina",

Parapijos sekmadienio skelbimai 2021-11-21 Kristus, Visatos Valdovas (Kristus Karalius)

Kristus, Visatos Valdovas (Kristus Karalius) 1. Kitas sekmadienis – pirmasis naujų liturginių metų ir pirmasis Advento sekmadienis. Bus laiminami kalėdaičiai, kurių po Mišių galėsite įsigyti zakristijoje, o šiokiadieniais – parapijos raštinėje. 2. Švč. M. Marijos

PROJEKTAS   „ORI SENATVĖ BENDRUOMENĖJE

Jonavoje vykdomas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“. Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapija, kartu su partneriu-Kauno arkivyskupijos Caritu, ir Europos socialinio fondo agentūra gegužės 4 d. pasirašė  sutartį NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0194 ir jau nuo birželio 1 d. pradėjo vykdyti veiklą.

Daugiau informacijos spausti čia

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Melskimės už jaunimą, kad Viešpaties malonėje rinktųsi geriausią gyvenimo kelią.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Melskimės, kad kilus socialiniams, ekonominiams bei politiniams konfliktams drąsiai ir entuziastingai kurtume dialogą bei draugystę.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI