Naujienos

Kaip gera sugrįžti pas Mamą

Vieną šeštadienį gausus būrys jaunimo ir vaikų. keliavo į Šiluvą. Eidami šilu prisiminė ir Kristaus, ir lietuvių tremtinių, laisvės kovotojų istorijas. Gera buvo melstis Šv.Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje, skaniai pavalgyti Šiluvos Jono Pauliaus II piligrimų

Parapijos sekmadienio skelbimai 2024-05-26

1. Šiandien Bažnyčia švenčia Švenčiausios Trejybės iškilmę. Tai ir mūsų parapijos atlaidų diena. Procesija aplink bažnyčią bus einama po 12 val. šv. Mišių. 2. Birželio mėnuo yra skirtas ypatingu būdu pagerbti Švč. Jėzaus Širdį. Birželinėse

Šeimų diena

Šeimų diena Nuotraukos

„Aš – Jėzaus draugas”

Gegužės 15 dieną Justino Vareikio progimnazijoje vyko respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų 1 klasių mokinių tikybos viktorinos „Aš- Jėzaus draugas” finalas, į kurį pateko pirmajame etape geriausiai pasirodę mokiniai. Į mokyklos aktų salę sugužėjo net aštuonios

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Kad Gavėnios susikaupimas dovanotų tikėjimo atnaujintą širdį ir gerų darbų bendruomenei džiaugsmą.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Kad kuo plačiau skleistųsi nesmurtinė kultūra ir tiek valstybės, tiek atskiri piliečiai vis rečiau griebtųsi ginklų.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI