Naujienos

„Jei turėtumėt tikėjimą kaip garstyčios grūdelį… “ ( Lk 17)

"Jei turėtumėt tikėjimą kaip garstyčios grūdelį... " ( Lk 17). Jonavos Šv.Jokūbo bažnyčioje šie Evangelijos žodžiai skambėjo gausiai susirinkusiems Pirmosios Komunijos pasiruošimo 5 grupių vaikams, Alfa kurso jaunimui, katechumenato grupei bei tėveliams ir parapijiečiams. Prieš

Parapijos sekmadienio skelbimai 2022-10-02

Spalio mėnuo skiriamas Dievo Motinos Marijos Rožiniui. Mūsų bažnyčioje rožinis bus kalbamas darbo dienomis ir šeštadieniais 17.30, o sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30.   Šiandien Upninkų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje 12.30 bus švenčiami tituliniai

Pažinti Jėzų: džiaugsminga kelionės pradžia

Šiandien prasidėjo vaikų, besiruošiančių į savo širdį ir gyvenimą priimti Jėzų, kelionė. Jonavos Šv.Jokūbo bažnyčioje pirmą kartą drauge Šv.Mišias šventė ir šv.Jono koplyčios, ir Šv.Jokūbo bendruomenių vaikai ir katechetai. Po Šv.Mišių vyko klebono kun.Virginijaus Birjoto

Parapijos sekmadienio skelbimai 2022-09-25

Šiandien po 10 val. šv. Mišių – Pirmajai Šv. Komunijai besiruošiančių vaikų tėvelių susirinkimas. Bus suteikta informacija apie ruošimosi tvarką ir eigą. Pirmieji užsiėmimai visiems: vaikams, jaunimui ir suaugusiems, norintiems ruoštis sakramentams, prasidės spalio 2

PROJEKTAS   „ORI SENATVĖ BENDRUOMENĖJE

Jonavoje vykdomas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“. Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapija, kartu su partneriu-Kauno arkivyskupijos Caritu, ir Europos socialinio fondo agentūra gegužės 4 d. pasirašė  sutartį NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0194 ir jau nuo birželio 1 d. pradėjo vykdyti veiklą.

Daugiau informacijos spausti čia

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Melskimės už jaunimą, kad Viešpaties malonėje rinktųsi geriausią gyvenimo kelią.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Melskimės, kad kilus socialiniams, ekonominiams bei politiniams konfliktams drąsiai ir entuziastingai kurtume dialogą bei draugystę.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI