Naujienos

Gavėnios rekolekcijos

Balandžio 2 dieną, Verbų sekmadienį, parapijoje vyks rekolekcijos, kurias ves kun. kapelionas Saulius Noretas. Kun. svečias visose tos dienos šv. Mišiose klausys išpažinčių, sakys homiliją. Verbos bus šventinamos per visas šv. Mišias. Verbų procesija vyks

Didžiojo tridienio pamaldų tvarka

Didysis Ketvirtadienis 04.06 – Paskutinės Vakarienės šv. Mišios 18 val. Jų metu prisimenamas Eucharistijos sakramento įsteigimas. Po šv. Mišių monstrancija su Švč. Sakramentu pernešama į Garbinimo altorių. Didysis Penktadienis 04.07 – Kryžiaus pagarbinimo apeigos 18

Knygos apie A. Dirsytę pristatymas

Parapijos sekmadienio skelbimai 2023-03-26

Balandžio 2 d. švęsime Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienį. Verbos bus šventinamos per visas šv. Mišias, o Verbų procesiją eisime 10 val. šv. Mišiose.. Šią dieną mūsų parapijoje vyks Gavėnios rekolekcijos. Kunigas svečias klausys išpažinčių. Raginame

PROJEKTAS   „ORI SENATVĖ BENDRUOMENĖJE

Jonavoje vykdomas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“. Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapija, kartu su partneriu-Kauno arkivyskupijos Caritu, ir Europos socialinio fondo agentūra gegužės 4 d. pasirašė  sutartį NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0194 ir jau nuo birželio 1 d. pradėjo vykdyti veiklą.

Daugiau informacijos spausti čia

Kristus Jėzus – mūsų viltis!

Popiežius Pranciškus

Kad Gavėnios susikaupimas dovanotų tikėjimo atnaujintą širdį ir gerų darbų bendruomenei džiaugsmą.

ARKIVYSKUPIJOS intencija

Už tuos, kurie kenčia dėl bažnytinės bendruomenės narių padaryto blogio, kad jie pačioje Bažnyčioje rastų atsaką į savo skausmą ir kančias.

POPIEŽIAUS intencija

REKOMENDUOJAME APSILANKYTI