Naujienos

Mamos diena

Gegužės 2 d. Jonavos Šv. Jokūbo parapijoje malda ir giesme, gėlės žiedu ir šypsena buvo apdovanota kiekviena Mama, Močiutė, Krikšto Mama... Parapijos

Gegužė – Švč. Mergelės Marijos mėnuo

Kasdienės šio mėnesio pamaldos Marijos garbei yra vadinamos gegužinėmis pamaldomis. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta: šiokiadieniais ir šeštadieniais 17.30 val. Sekmadieniais -

ATNAUJINAMA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

ATNAUJINAMA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA Atnaujinama Švč. Sakramento adoracija. Ateik pas JĖZŲ! Kviečiame visus, norinčius ir galinčius įsipareigoti Švč. Sakramento adoracijai bent vienai

Pirmosios Šv. Komunijos šventė

Gerojo Ganytojo sekmadienį Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje vyko Pirmosios Šv. Komunijos šventė. Vaikai į savo širdį ir gyvenimą priėmė Jėzų. Klebonas

PARAPIJOS SKELBIMAI 2021-04-25

1. Gegužės mėnuo skiriamas Mergelės Marijos garbei. Visą gegužės mėnesį Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais 17.30 val., sekmadieniais - 11.30 val. 2.

Nuo balandžio 19-osios prasideda MALDOS UŽ PAŠAUKIMUS SAVAITĖ

Popiežiaus Pranciškaus žinia 58-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienai „ŠVENTASIS JUOZAPAS: PAŠAUKIMO SAPNAS“ Brangūs broliai ir seserys! Praėjusių metų gruodžio 8-ąją minint

Jonavos dekano velykinis sveikinimas

M I E L I  TIKINTIEJI,  švęsdami Kristaus iš mirties Prisikėlimą, švenčiame gyvybės pergalę. Pergalę prieš sunaikinimą, beprasmybę ir mirtį. Tai viltis,

AKTUALI INFORMACIJA. Didžioji savaitė ir Šv. Velykos.

AKTUALI INFORMACIJA Prasideda Didžioji savaitė. Velykų Tridienis ir Šv. Velykos Šv. Jokūbo bažnyčioje bus švenčiami tokia tvarka: - DIDYSIS KETVIRTADIENIS - Paskutinės

Kovo 11-osios Šv. Mišios

Šv. Mišios Skarulių šv. Onos bažnyčioje

Mieli tikintieji, Skarulių šv. Onos bažnyčioje Šv. Mišios aukojamos kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 14.00 val. Daugiau informacijos tel. 8 650 76 401