Naujienos

Parapijos sekmadienio skelbimai 2023-05-28

1. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei: giedama arba kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos vyks šiokiadieniais ir

Aš – Jėzaus draugas

2023 05 23 Panerio pradinėje mokykloje vyko respublikinė tikybos 1 klasių mokinių viktorina „Aš-Jėzaus draugas“, kurią organizavo tikybos mokytoja Jūratė Bagdonavičienė, 4a

Parapijos sekmadienio skelbimai 2023-05-21

1. Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei: giedama arba kalbama Švč. Mergelės Marijos litanija. Mūsų bažnyčioje Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais

Šeimos dienos šventė

Šį sekmadienį šventėme Šeimos dieną 2023. Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos kiemelis skambėjo nuo vaikiško klegesio, švytėjo nuo susirinkusiųjų šypsenų. Dangus dovanojo

Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė

Gegužės 11-osios dienos popietę 16 val ir 18 val. Kauno vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas suteikė Sutvirtinimo sakramentą jaunuoliams ir suaugusiems- beveik 100

Dėkojame Dievui už Mamas

Šiandien po 10 val Šv.Mišių meldėmės už gyvas ir išėjusias Mamas. Po Šv.Mišių Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos moksleiviai ( mokytoja Neringa Kukarinienė)

Parapijos sekmadienio skelbimai 2023-05-07

1. Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei: giedama arba kalbama Švč. Mergelės Marijos litanija. Mūsų bažnyčioje Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais

Piligriminė kelionė į Šiluvą

Katalikiška vaikų stovykla

Registacija: https://forms.gle/zh36ASF55U6ccFUv7  

Gegužinės pamaldos

Mūsų bažnyčioje Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais vyks prieš vakaro šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais – prieš Sumą 11.50 val.