Naujienos

Pasauliui reikia vilties

Pasauliui reikia vilties. Krikščioniui reikia vilties. Kiekvienam žmogui reikia vilties. Apie Viltį šiandien ir vakar, rytoj ir visada birželio 8 dieną Jonavos

Parapijos sekmadienio skelbimai 2024-06-09

  Birželio mėnuo yra skirtas ypatingu būdu pagerbti Švč. Jėzaus Širdį. Birželinėse pamaldose, kurių metu bus kalbama arba giedama Švč. Jėzaus širdies

Tradicinis Jonavos rajono ugdymo įstaigų 3-5 klasių piligriminis žygis į Skarulius.

Dievo Meilės kompasas - toks šio žygio šūkis. Jonavos Šv.Jokūbo parapijos klebonas kun.Virginijus Birjotas palaimino vaikus ir trumpai pristatė, kas yra tikrasis

Devintinių procesija Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčioje.

Nuotraukos

Švč. Trejybės atlaidai

Švč. Trejybės atlaidus šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje aukojo svečias iš Telšių - kunigas Donatas Litvinas. Nuotraukos

Kaip gera sugrįžti pas Mamą

Vieną šeštadienį gausus būrys jaunimo ir vaikų. keliavo į Šiluvą. Eidami šilu prisiminė ir Kristaus, ir lietuvių tremtinių, laisvės kovotojų istorijas. Gera

Parapijos sekmadienio skelbimai 2024-05-26

1. Šiandien Bažnyčia švenčia Švenčiausios Trejybės iškilmę. Tai ir mūsų parapijos atlaidų diena. Procesija aplink bažnyčią bus einama po 12 val. šv.

Šeimų diena

Šeimų diena Nuotraukos

„Aš – Jėzaus draugas”

Gegužės 15 dieną Justino Vareikio progimnazijoje vyko respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų 1 klasių mokinių tikybos viktorinos „Aš- Jėzaus draugas” finalas, į kurį

Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė

Šv.Dvasios paliesti ir patepimu sutvirtinti 104 Jonavos Šv.Jokūbo parapijos bendruomenės jaunimas ir katechumenai. Šiųmetė tikėjimo kelionė prasidėjo spalio mėnesį ir tęsėsi iki