Spalio pirmąją vaikai, norintys pasiruošti Eucharistijos ir Atgailos sakramentams, pradėjo savo tikėjimo kelionę. Klebonas kunigas Virginijus Birjotas palaimino katechetus ir parapijos aktyvius žmones, pasiryžusius palydėti ir vaikų tėvelius, ir Katechumenato dalyvius į susitikimą su Jėzumi.
Prašome palaikymo ir užtarimo maldos vaikučiams, jų tėveliams, palydėtojams ir katechetams, visiems, kurie pasiryžo šįmet įsileisti Dievą į savo gyvenimus.