Piniginės aukos

Mielieji!

Už parapijos aukotojus ir geradarius pirmaisiais mėnesių sekmadieniais 12 val. yra aukojama šv. Mišių auka, gyviesiems parašant Dievo palaimos, o mirusiems amžinojo atilsio.

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapija
Kodas: 190675849
AB „Swedbank“
a/s LT77 7300 0101 0225 9756

Kviečiame skirti 1,2% GMP

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą, skiriant 1,2% GPM mūsų parapijai.

Mūsų rekvizitai:
pavadinimas: Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapija
įmonės kodas: 190675849

 

Galimybė savanoriauti

Kviečiame įsitraukti į parapijos gyvenimą savanoriška veikla.

Dėkojame parapijos geradariams

Viešpats Jėzus sako: „Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“ (Lk 6, 38).
Parapija dėkinga geradariams, įvairiais būdais prisidedantiems prie Bažnyčios misijos.