Piniginės aukos

Mielieji!

Už parapijos aukotojus ir geradarius pirmaisiais mėnesių sekmadieniais 12 val. yra aukojama Šv. Mišių auka, gyviesiems parašant Dievo palaimos, o mirusiems amžinojo atilsio.

Jonavos šv. apašt Jokūbo parapija
Kodas: 190675849
AB bankas „Swedbankas“
a/s LT77 7300 0101 0225 9756

Skirkite 2% GMP

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą, skiriant 2% GPM mūsų bažnyčiai. Kviečiame paremti ir šiais metais Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapiją.

Prašome užpildyti prašymą, kurį reikia asmeniškai pateikti VMI. Prašymą galima išsiųsti laišku arba elektroniniu būdu, kas yra prisijungę prie VMI. Tai padaryti reikia iki gegužės 1 d.

Mūsų rekvizitai:
pavadinimas: Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapija
įmonės kodas: 190675849
adresas: Vilniaus g. 13, Jonava, 55189

 

Galimybė savanoriauti

Norintiems įsitraukti į parapijos gyvenimą ir savanoriauti kviečiame atvykti pasikalbėti į parapijos raštinę arba peržiūrėti „Parapijos veikla“ ir susisiekti su atsakingais asmenimis.

Dėkojame parapijos geradariams

Viešpats Jėzus sako: „Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.“ (Lk 6, 38)
Parapija dėkinga geradariams, įvairiais būdais prisidedantiems prie Bažnyčios misijos.