1. Parapijos „Caritas“ dėkoja visiems, kurie prisidėjo prie paramos akcijos Ukrainos žmonėms. Praėjusią savaitę Ukrainos žmonėms surinktas nemažas kiekis reikalingų daiktų, o Ukrainos „Caritui“ mūsų parapijos tikintieji paaukojo 1575 eurus. Dėkojame už Jūsų dosnumą.

 

  1. Kviečiame į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jonavos filialo 35-mečio minėjimo šventę, kuri vyks balandžio 27 d. 11 val. Jonavos suaugusiųjų švietimo centro salėje.

 

  1. Kauno arkivyskupijoje vyksta nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija,

kiekvienoje parapijoje paeiliui po vieną parą.

Maldos intencija: už taiką visame pasaulyje, už civilinę valdžią ir už pašaukimus į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą.

Pagal  sudarytą grafiką adoracija mūsų  koplyčioje  vyks nuo balandžio 24 dienos (trečiadienio) 8 val. iki 25 d. (ketvirtadienio) 8 val. Kviečiame visus galinčius bent po 1-2 valandas melstis šia maldos intencija koplyčioje prie Švč. Sakramento.

Užsirašyti adoracijai galima adoracijos koplyčioje, sekmadieniais prie knygų stalo, raštinėje arba skambinant  telefono numeriu, nurodytu skelbimų lentoje, esančioje prie adoracijos koplyčios.

 

  1. Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei: kalbama arba giedama Švč. M. Marijos litanija.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais vyks prieš vakaro šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais – prieš Sumą 11.50 val.

 

5.  Gegužės 5 d., sekmadienį, švęsime Motinos dieną.

Bažnyčioje padėti vokai, ant kurių galite užrašyti savo mylimų gyvų ar mirusių motinų vardus. Visą oktavą – 8-ias dienas – visose šv. Mišiose melsimės už mamas.

 

  1. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį mūsų parapijai. Tai galite padaryti užpildę prašymą elektroniniu būdu per VMI deklaravimo sistemą (EDS) adresu: deklaravimas.vmi.lt

 

  1. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, gegužės mėn. „Magnificat“ ir „Žodis tarp mūsų“, pašventintų rožinių, škaplierių, kitų devocionalijų.