1. Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Mergelei skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei: kalbama arba giedama Švč. M. Marijos litanija. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais vyks prieš vakaro šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais – prieš Sumą 11.50 val.

Gegužės 5 d., sekmadienį, švęsime Motinos dieną. Bažnyčioje padėti vokai, ant kurių galite užrašyti savo mylimų gyvų ar mirusių motinų vardus. Visą oktavą – 8-ias dienas visose šv. Mišiose melsimės už mamas.

2. Gegužės 13-oji (pirmadienis) – Šiluvoje mūsų dekanato diena. Kviečiame gausiai vykti į Šiluvos šventovę dalyvauti atlaiduose.

3. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį mūsų parapijai. Tai galite padaryti užpildę prašymą elektroniniu būdu per VMI deklaravimo sistemą (EDS) adresu: deklaravimas.vmi.lt

4. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, naujausio leidimo maldyną, gegužės mėn. „Magnificat“ ir „Žodis tarp mūsų“, pašventintų rožinių, škaplierių, kitų devocionalijų.