1. Gegužės 12 d. – Kristaus žengimo į dangų iškilmė – Šeštinės.
Šeštinių procesija bus einama prieš 12 val. šv. Mišias.
2. Gegužės 12 d. – socialinio komunikavimo diena. Šv. Mišių metu surinktos aukos bus skiriamos Bažnyčios komunikacijos veiklai ir priemonėms išlaikyti.
3. Gegužės 13-oji (pirmadienis) – mūsų dekanato diena Šiluvoje. Kviečiame gausiai vykti į Šiluvos šventovę dalyvauti atlaiduose.
Išvykstame 7 val. nuo knygyno. Kelionės kaina 15 eurų.
4. Gegužės 19 d. Bažnyčia švenčia Šventosios Dvasios atsiuntimą – Sekminių iškilmę. Sekminių procesija bus einama prieš 12 val. šv. Mišias.
Tą dieną mūsų bažnyčios teritorijoje vyks Šeimų šventė. Nuo 10 val. vyks įvairūs užsiėmimai ir veiklos mažiesiems bei jų tėveliams.
5. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, naujausio leidimo maldyną, pašventintų rožinių, škaplierių, kitų devocionalijų.