Šv.Dvasios paliesti ir patepimu sutvirtinti 104 Jonavos Šv.Jokūbo parapijos bendruomenės jaunimas ir katechumenai. Šiųmetė tikėjimo kelionė prasidėjo spalio mėnesį ir tęsėsi iki Sutvirtinimo šventės : kerygma, Šv.Dvasios savaitgalis, „Užtvirtink“ renginys, lytiškumo pažinimo susitikimai, sekmadienio mokymai ir Šv.Mišios, įvairios veiklos ir savanorystės parapijos bendruomenėje.
Nuoširdžiai dėkojame Vyskupui Sauliui Bužauskui, jį lydėjusiam monsinjorui kun. Artūrui Jagelavičiui, parapijos klebonui kun. Virginijui Birjotui, kun.Mantui, kun.Jonui, broliui Rolandui OFM, Jaunimo savanoriams ir vadovei Ingai, vargonininkui Egidijui, katechetams Arūnui, Vidai ir jų komandos savanoriams, zakristijonui Regimantui ir visiems bendruomenės žmonėms, padėjusiems skleisti Gerąją naujieną ir palydėti tikėjimo kelionėje.
Gausių Šv.Dvasios malonių ir vedimo!
Inga Petrikonienė