1. Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Mergelei skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei: kalbama arba giedama Švč. M. Marijos litanija. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais vyks prieš vakaro šv. Mišias 17.40val., sekmadieniais – prieš Sumą 11.50 val. Gegužės 5 d., sekmadienį, švęsime Motinos dieną. Po 10.00 val. šv. Mišių – Sutvirtinimo jaunimo dovana visoms mamoms ir močiutėms – gražiausios dainos, kurias dovanos Jeronimo Ralio gimnazijos dainavimo studija.

 

  1. Bažnyčioje padėti vokai, ant kurių galite užrašyti savo mylimų gyvų ar mirusių motinų vardus. Visą oktavą – 8-ias dienas visose šv. Mišiose melsimės už mamas.

 

  1. Gegužės 13 – oji (pirmadienis) – Šiluvoje mūsų dekanato diena. Kviečiame gausiai vykti į Šiluvos šventovę dalyvauti atlaiduose. Išvykstame 7 val. ryte nuo knygyno. Kelionės kaina 15 eurų.

 

  1. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, naujausio leidimo maldyną, pašventintų rožinių, škaplierių, kitų devocionalijų.