Paskutiniaisiais balandžio savaitgaliais Jonavoje nuvilnijo Pirmosios Šv. Komunijos šventė.
Vaikai pirmą kartą į savo širdis priėmė Šv. Komuniją.
Dievo palaima tepripildo kiekvieną mažą širdį, kurioje nuo šiol gyvena Jėzus.