Lk 9, 16-17
„Tuomet, paėmęs penkis kepalėlius ir dvi žuvis, jis pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, kad išnešiotų miniai. Visi valgė ir pasisotino.“
,,Joks kitas sakramentas nėra išganingesnis už šį /Švč. Sakramentą – Eucharistiją/, kuriuo apvalomos nuodėmės, ugdomos dorybės, o siela apsčiai pripildoma visokiausių dvasinių dovanų.
Jis aukojamas Bažnyčioje už gyvuosius ir mirusiuosius, kad visiems būtų naudingas, nes yra įsteigtas visų išganymui.’’
(Šv. Tomas Akvinietis)
Birželio 19 d. šventėme Devintines – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę.
Po 10 val. šv. Mišių buvo organizuojama procesija miesto gatvėmis.
(Nuotraukos Vaidos, Ingos, Loretos)