Rugpjūčio 4-11 dienomis dvidešimt antrą vasarą Jonavos šv. Jokūbo parapijos katalikiškas jaunimo centras „Vartai“  organizavo  stacionarią vaikų   vasaros stovyklą. Šiais metais stovyklautojus svetingai  priėmė Zalensų sodyba Vilkijoje.  Šiųmetė stovyklos tema – „Misija- grįžtame namo!- pasirinkta neatsitiktinai. Pasaulio lietuvių metai įkvėpė stovyklos organizatorius  perduoti jaunajai kartai pagarbą tradicijai, kultūrai, tikėjimui, puoselėjant tautiškumą ir  pagrindines pamatines krikščioniškas vertybes.  Veikla orientuota ir  į socialinės atsakomybės ugdymą: ugdoma pagarba įvairaus amžiaus žmonėms bei gyvajai gamtai-ekologijai, skatinamas iniciatyvumas, numatyta veikla, skirta sveikai gyvensenai. Stovykloje buvo taikomi įvairūs aktyvūs ugdymo metodai, suteikiama galimybė dalyvauti tęstinėje veikloje Jonavos mieste, tikinčiųjų bendruomenėje – parapijoje. Vadovais dirba ir buvę stovyklautojai, ir pedagogai, dirbantys savanoriškais tikslais, išklausę pedagoginius-psichologinius bei pirmosios pagalbos kursus.

86 vaikai iš įvairių šeimų  ir 16 vadovų džiaugėsi bendryste. Bendra malda, užsiėmimai, teminiai vakarai, vėliavos pakėlimas ir nuleidimas, šūkiai, dienos misijos – visa tai  stovyklos ilgametė tradicija. Tradicija ir tai, kad šioje stovykloje vasaros atostogas praleidžia ir šeimos, kurių vieni vaikai dar džiaugiasi stovyklautojo statusu, o vyresni tampa savanoriais ir kūrybingai bei atsakingai įsilieja į  stovyklos organozatorių gretas.

Kokia buvo stovykla? Įdomi ir įvairi. Pirmąją stovyklos dieną vyko nuotaikingi būrelių prisistatymai. Kitomis dienomis iki pietų vyko įvairūs teminiai užsiėmimai: monotipijos, pokalbių “Į save”, išlikimo, skautų, meno, šokio, ekologijos, tvarkos, ispanų kalbos. Kasdien- dienos žaidimas, tarsi misija – komandai  reikėjo draugiškai atlikti užduotį ir įveikti kliūtį.  Nacionalinės ekspedicijos ir Misija Sibiras 2016 dalyvei ornitologei Ingridai Meškinytei  pasakojant apie misijas ne vienam užgniaužė kvapą ir sukėlė  emocijas. Kauno arkivyskupijos jaunimo centro savanorė Jonė  Matilda Rimavičiūtė pasidalino savanorystės  prisiminimais Tanzanijoje. KAJC vadovės Agnės Grigaitytės pakvietimas dalyvauti  2020 m. Lietuvos jaunimo dienose Šiauliuose sudomino visus vyriausiuosius stovyklautojus.  Tradicinė sporto diena praėjo itin netradiciškai. Nuoširdžiai dėkojame pripučiamų batutų, atrakcionių, komandinių žaidimų iš Šiaulių  vadovui Aleksandrui,  padėjusiam sukurti dar vieną stebuklą.

“Studentas, moksleivė, mama, mokytoja, tėtis, direktorius, tarnautojas…”-  taip  uždarymo metu  prisistatė stovyklautojų tėveliams vadovai kartu su vaikais padovanoję gražiausias  stovyklos akimirkas, virtusias daina, vaidinimu, šokiu, agape. Šv. Mišių metu dekanas  kun. Viriginijus Birjotas džiaugėsi vaikų ir jų tėvelių drąsa stovyklauti katalikiškoje stovykloje.

67958788_10157404834147128_5941329265302700032_n 69314035_10157404835497128_6172084586667835392_n

Nuoširdžiai norime padėkoti visiems geradariams, prisidėjusiems prie stovyklos – Jonavos r. Savivaldybei, Merui Mindaugui Sinkevičiui už finansinę paramą, Vicemerui Eugenijui Sabučiui už palaikymą ir nuolatinę globą, Jonavos dekanato kunigams Giedriui Maskolaičiui ir dekanui kun. Virginijui Birjotui, Babtų parapijos klebonui kun. Žilvinui  Zinkevičiui už  Šv.Mišių auką, stovyklos  komedantui Mindaugui Kasmauskiui už marškinėlius, kepyklėlei “PREZZO” už kibinus ir bandeles, agronomui Ernestui už batutų džiaugsmą,  visiems savanoriams  už idėjas ir buvimą kartu, visiems tėveliams už pasitikėjimą, o ypač vaikams – už draugystę.

Stovyklos organizatorė Inga Petrikonienė

Daugiau nuotraukų čia