1. Lietuvos „Caritas“ kviečia dalyvauti 7-ojoje paramos Ukrainai rinkimo daiktais kampanijoje. Bus renkama higienos priemonės, konkretūs daiktai, prekės, kurios negenda. Visų renkamų daiktų sąrašas yra parapijos  skelbimų lentose.

Jonavoje parapijos namuose pirmame aukšte lauksime Jūsų atnešamų daiktų balandžio 16-17 dienomis nuo 15 iki 18 val.

 

  1. Dekanato „Caritas“ dėkoja visiems, kurie prisidėjo remiant vargstančius: maistu į pasninko skrynią, dalyvaujant maisto banko akcijoje prekybos centruose ar kitaip. Jūsų dėka  „Caritas“  ir parapija vargstantiesiems  surengė šv. Velykų pietus ir  išdalijo jiems 120 maisto paketų. Dėkojame visiems prisidėjusiems.

 

  1. Arkivyskupijoje vyksta nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija, kiekvienoje parapijoje paeiliui po vieną parą.

Maldos intencija: už taiką visame pasaulyje, už civilinę valdžią ir už pašaukimus į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą.

Pagal  sudarytą grafiką adoracija mūsų  koplyčioje turi vykti nuo balandžio 24 dienos (trečiadienio)  8 val. iki 25 d. (ketvirtadienio) 8 val.

Kviečiame visus galinčius bent po 1-2 valandas skirti šiai svarbiai maldai koplyčioje prie Švč. Sakramento.

Užsirašyti adoracijai galima adoracijos koplyčioje, , raštinėje, sekmadieniais – prie knygų stalo arba skambinant  telefono numeriu, nurodytu skelbimų lentoje, esančioje  prie adoracijos koplyčios.

 

  1. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį mūsų parapijai. Tai galite padaryti užpildę prašymą elektroniniu būdu per VMI deklaravimo sistemą (EDS) adresu: deklaravimas.vmi.lt

 

  1. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, balandžio mėn. „Artumos“ žurnalą, gegužės mėn. „Magnificat“ ir „Žodis tarp mūsų“, pašventintų rožinių, škaplierių, kitų devocionalijų.