1. Šiandien minima pasaulinė ligonių diena. Pasimelskime už mūsų parapijos ligonius, slaugytojus ir gydytojus.
Primename, kad kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį kunigas lanko parapijos ligonius. Labai svarbu suteikti Ligonių patepimo sakramentą sąmoningam ligoniui, kad jis galėtų atlikti išpažintį ir priimti Šv. Komuniją.
2. Vasario 14 d. – Pelenų trečiadienis.
Šv. Mišių metu, 9.00 ir 18.00 val., atgailos ženklan tikintiesiems užberiami palaiminti pelenai ant galvos.
Pelenų trečiadieniu pradėsime Gavėnios laikotarpį. Tą dieną tikintiesiems privalomas pasninkas.
Penktadieniais 17.20 val. bažnyčioje bus apmąstomas Kryžiaus kelias. Gavėnios laikotarpiu tikinčiuosius raginame atlikti Išpažintį.
Sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30 val. bus giedami Graudūs verksmai.
3. Gavėnios metu tikintieji kviečiami dalintis savo gerumu. Nuo Pelenų trečiadienio prie altoriaus stovės pasninko vaisių skrynia, į kurią bus galima dėti negendančius maisto produktus, kurie bus išdalinti Jonavos miesto benamiams, labiausiai vargstantiems. Ačiū už Jūsų gerumą.
4. Vasario 16-ąją, penktadienį, minėsime Lietuvos valstybės atkūrimo – Nepriklausomybės dieną. Tądien šv. Mišios bus aukojamos tik 9.00 val. Vakaro šv. Mišių nebus.
5. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, Bibliją, vasario mėn. „Artumos“ žurnalą, kovo mėn. „Magnificat“ leidinėlį, pašventintų rožinių, škaplierių, kitų devocionalijų, taip pat žvakelių Didžiojo Šeštadienio Krikšto pažadų atnaujinimui.