1. Nuo rugsėjo 7-os iki 15 dienos imtinai Šiluvoje švenčiami Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinių) atlaidai. Kviečiame visus tikinčiuosius apsilankyti Šiluvoje, sudėti savo maldavimus ir padėkas į dangiškosios Motinos rankas. Mūsų dekanato diena – rugsėjo 11 -ąją, pirmadienį. Didelis autobusas su piligrimais pirmadienį išvyksta 7.00 val. iš aikštelės prie knygyno. Dar yra keletas laisvų vietų. Kaip kasmet po pagrindinių 12.00 val. šv. Mišių, netoli Apsireiškimo koplyčios mūsų savanoriai piligrimams dalins košę, arbatą bei kavą. Švęskime kartu.
2. Rugsėjo 17 d. mūsų bažnyčioje bus švenčiami Švč. M. Marijos vardo atlaidai. Po pagrindinių 12.00 val. šv. Mišių vyks procesija. Kviečiame bendrai maldai.
3. Vyksta registracija į Sekmadieninę mokyklą, kurioje bus ruošiami vaikai, paaugliai ir suaugusieji gilesniam ir sąmoningesniam tikėjimo pažinimui bei sakramentams. Vaikų Pirmosios Komunijos ir jaunuolių Sutvirtinimo sakramento pasiruošimo registracija vyks tikybos mokytojus ir parapijos raštinėje. Registruojantis turėti Krikšto pažymėjimą. Suaugusieji, kurie norėtų priimti Krikšto, Pirmosios Komunijos ar Sutvirtinimo sakramentus, registruojasi parapijos raštinėje. Užsiėmimai besiruošiantiems Pirmajai Komunijai ir suaugusiesiems prasidės spalio 1 d., sekmadienį 10.00 val. šv. Mišiomis, o jaunimui, besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui- spalio 8d. sekmadienį 10.00 šv. Mišiomis.
4. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, rugsėjo mėnesio“ artumą“ ir „Magnificat“, rugsėjo – spalio mėnesių žurnalą „Žodis tarp mūsų“, pašventintų rožinių, škaplierių, kitų devocionalijų, žvakių.