Gegužės pirmasis sekmadienis – Motinos diena.
Šventės išvakarėse po Šv. Mišių ir kunigo palaiminimo Motinoms Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčioje parapijos jaunimas dovanojo gėlių žiedus susirinkusioms Mamoms, o tikybos pamokas lankančių vaikų piešiniai, skirti Mamytėms ir Šv. Mergelei Marijai, papuošė bažnytėlę.
Inga Petrikonienė