Gailestingumo sekmadienį – bendruomenėje džiaugsmas 🙌🔥❤️
Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantys jaunuoliai pirmą kartą priėmė Eucharistiją. Tegu Viešpaties malonės lydi šiuos jaunuolius 🔥 Bendroje maldoje – Gailestingumo vainikėly- susiliejo ir vaikų, ir jaunimo, ir tėvų, ir visos bendruomenės širdys ir lūpos.
Dėl skaudžios Jėzaus kančios,
Būk gailestingas mums ir visam pasauliui…
Inga Petrikonienė