2017 sausio 22 d. Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas, kaip ir kiekvienais metais, sukvietė parapijoje tarnaujančius ir savanoriaujančius parapijiečius bei aukotojus į Padėkos pietus.

PIC_3668Klebonas kun. Audrius dėkojo visiems susirinkusiems už tai, kad kartu kuria darnią ir pulsuojančią tikėjimu parapiją, kurioje matomi šv. Dvasios darbai ir pastebimi vaisiai. Ypatingai galima pasidžiaugti ruošimu Sakramentams ir tais žmonėmis, kurie metai iš metų siekia perduoti tikėjimo suvokimą ir pažinimą vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems. Tuo pačiu parapija gali pasidžiaugti ir veikiančiomis organizacijomis, tokiomis kaip Šeimos centras, Caritas, Jaunimo centras, maldos grupelės ir kt.

Tuo pačiu susirinkę dėkojo klebonui kun. Audriui už jo palydėjimą, padrąsinimą ir dar vienus metus praleistus kartu darbuojantis parapijoje.

Parapija ir jos gyvenimas susideda iš visų tikinčiųjų ir kiekvienas žmogus atneša savitą dalelę savęs, taip bendrystėje kuriama bendruomenė ir išgyvenamas tikėjimas, todėl aišku, kad šiame procese nėra nesvarbių žmonių. Tad ir šiame buvimo laike, kiekvienas įnešė savo dalelę šypsenos, džiaugsmo, juoko, palinkėjimų, o Danutė Kasparavičienė ir muzikos bei dainų garsų, kartu su moterų ansambliu. Netrūko tame nei žaidimų, nei pasisukimo ratu.

Ir tas svarbus žodis AČIŪ sklandė ore.

Keletą akimirkų iš šių pietų galite rasti čia