Jn 16.12
„Dar daugel jums turėčiau kalbėti,
bet dabar jūs negalite pakelti.
Kai ateis toji Tiesos Dvasia,
jus ji ves į tiesos pilnatvę.“
Šiandien šventėme parapijinius Švč. Trejybės atlaidus. Po Sumos šv. Mišių vyko procesija aplink bažnyčią.
Šiandien galima laimėti visuotinius atlaidus: reikia atlikti išpažintį (būti malonės būsenoje, t.y. be sunkios nuodėmės), priimti šv. Komuniją, pasimelsti šv. Tėvo intencija (tai malda ne už popiežių, bet ta intencija, kuria kiekvieną mėnesį meldžiasi Šventasis Tėvas – birželio mėnesio popiežiaus intencija yra: už viso pasaulio krikščioniškas šeimas, kad savo kasdieniame gyvenime jos įkūnytų bei patirtų besąlygišką meilę ir šventumą).
(Nuotraukos V. Monkuvienės)