Gegužės 4 dieną Bažnyčia mini šv. Florijoną (m. 304), kankinį. Pasak legendos, Florijonas buvo romėnų karinis valdininkas, Dioklecijano laikais nukankintas už Kristaus mokslo išpažinimą. Pasak jo kankinystės istorijos, Florijonas buvo romėnų karys, kuris gyveno Manteme. Žinodamas, kad Akvilinas Dioklecijano persekiojimų metu suėmė keturiasdešimt krikščionių Lince, jis norėjo pasiaukoti prisiimdamas jų likimą. Tačiau prieš įžengdamas į miestą, jis sutiko keletą karių, kuriems pasisakė esąs krikščionis; buvo jų suimtas ir nuvestas pas jų vadą, kuris nuteisė jį mirti. Florijonas buvo nuplaktas ir, pririšus jam prie kaklo akmenį, paskandintas Enso upėje, Austrijoje. Nuosprendis buvo įvykdytas 304 m. gegužės 4 d.
Šv. Florijonas yra ugniagesių ir gelbėtojų globėjas, tad šiandien 10 val. Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje dalyvaujant gausiam būriui Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (PGT) pareigūnams, buvo švenčiamos ta proga skirtos šv. Mišios, kurias aukojo parapijos klebonas Virginijus Birjotas. Homilijos metu klebonas akcentavo kovą su vidiniais žmogaus sielos gaisrais: pavydu, pykčiu, apkalbomis, pabrėžė didelę svarbą žvelgti kasdienybėje į Prisikėlusį Kristų, kuris yra pavyzdys, jog net po didžiausios juodumos ateina šviesus vilties ir naujo etapo laikas.
Po šv. Mišių ugniagesiams gelbėtojams, ugniagesiams savanoriams bei kitiems nusipelniusiems asmenims iškilmingai įteiktos padėkos, atminimo dovanos.