Mieli tikintieji,

Skarulių šv. Onos bažnyčioje Šv. Mišios aukojamos kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 14.00 val.

Daugiau informacijos tel. 8 650 76 401