PARAPIJOS SKELBIMAI

2020-10-18

 

  1. Spalio mėnesį rožinis bažnyčioje kalbamas darbo dienomis prieš vakaro Šv. Mišias (17.30 val.), o sekmadieniais – prieš 12 val. Šv. Mišias (11.30 val.).
  2. Lapkričio 1 d. – Visų šventųjų diena, lapkričio 2 d. – Vėlinės.

Šv. Mišios abi dienas bus aukojamos sekmadienio tvarka: 8, 10 ir 12 val.

Ant vokų galima užrašyti savo artimųjų, už kuriuos bus meldžiamasi visą Vėlinių oktavą, vardus. Taip pat tomis dienomis Šv. Mišių intenciją galima užsakyti įprasta.

  1. Vykdoma programa „Ateikite ir pamatysite.“ Tai katechezės programa, skirta suaugusiems ruoštis Krikštui, Pirmajai šv. Komunijai ar Sutvirtinimo sakramentams ar tiesiog norintiems pagilinti savo tikėjimą.

Labiausiai kviestume tuos, kurie neturi sakramentų, tačiau nori tuoktis bažnyčioje.  Kviečiame  juos iki lapkričio 1 dienos registruotis raštinėje arba pas vargonininką Egidijų.

(Neužsiregistravę iki lapkričio 1 dienos ruoštis sakramentams turės galimybę kitais metais.)

  1. Parapijoje atnaujino veiklą Šv. Rašto skaitymo grupė. Kviečiami norintys prisijungti. Renkamasi penktadieniais po vakaro Šv. Mišių parapijos namuose.
  2. Platinama dvasinė literatūra: knygos, žurnalai, maldaknygės, kiti leidiniai. Gauta rugsėjo ir spalio mėn. „Artuma“ bei naujas žurnalas „Bitutė“, skirtas vaikams. Yra 2021 metų kalendorių (vieneto kaina 50 centų).