1. Gavėnios metu penktadieniais 17.20 val. bažnyčioje apmąstomas Kryžiaus Kelias. Kviečiame tikinčiuosius gausiai jungtis į Kristaus Kančios apmąstymą. Sekmadieniais 11.30 val. – prieš Sumos šv. Mišias – bus giedami Graudūs verksmai.
2. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį mūsų parapijai. Tai galite padaryti užpildę prašymą elektroniniu būdu per VMI deklaravimo sistemą (EDS) adresu: deklaravimas.vmi.lt
3. Kovo 13 d., pirmadienį, visus kviečiame kartu su Jonavos piligrimais vykti į Šiluvos šventovę švęsti kasmėnesinių atlaidų. Išvykstame 7 val. ryte nuo Jonavos knygyno. Kelionės kaina – 10 eurų. Registruotis pas Liną Stankauskienę, bažnyčios gale prie platinamos spaudos arba parapijos raštinėje.
4. Kovo 13 d., pirmadienį, mūsų bažnyčioje kviečiame tikinčiuosius 17.20 val. jungtis į Kryžiaus Kelio apmąstymą: melsimės už taiką Ukrainoje ir jos žmones.
5. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, kovo ir balandžio mėnesių „Magnificat“ ir „Žodis tarp mūsų“ leidinius, pašventintų rožinių ir kitų devocionalijų.