1. Registruojame vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius, kurie nori ruoštis Pirmajai Šv. Komunijai ar Sutvirtinimo, o kas neturi – ir Krikšto sakramentams.
Registracija vyksta pas jaunimo vadovę Ingą Petrikonienę ar tikybos mokytojus arba raštinėje, o suaugusieji registruojasi parapijos raštinėje.
Kitą sekmadienį (rugsėjo 25 d.) po 10 val. šv. Mišių – vaikų, besiruošiančių Pirmajai Šv. Komunijai, tėvų susirinkimas. Bus suteikta informaciją apie mokymo tvarką ir eigą.
Pirmieji užsiėmimai visiems: vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems, norintiems ruoštis sakramentams, prasidės spalio 2 dieną, sekmadienį, 10 val. šv. Mišiomis.
 
2. Baigėsi Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje.
Jonavos dekanato dieną – rugsėjo 12-ąją patarnavo mūsų dekanato kunigai, taip pat tradiciškai vaišinome visus jonavietiška koše ir blynais. Pasotinome 550 piligrimų.
Dėkojame visiems, kurie patarnavo atlaiduose ar virė košę, kepė blynus, organizavo vežimą ir dalinimą ar prisidėjo kitomis tarnystėmis.
 
3. Kitą sekmadienį (rugsėjo 25 d.) Skarulių šv. Onos bažnyčioje 12 val. bus aukojamos šv. Mišios, o 13 val. – tęsiamas tarptautinis Skarulių muzikos festivalis. Koncertas „ Gaudžia trimitai“.
Informacija skelbimų lentoje.
 
4. Primename, kad Bažnyčios ir Dievo įsakymai bei pagarbi Dievo baimė ir meilė įpareigoja katalikus sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose. Televizijos ar radijo pagalba transliuojamos šv. Mišios neatstoja realaus šventimo bažnyčioje su bendruomene. Per įvairias komunikacijos priemones dalyvauti šv. Mišiose gali tik tie, kurie dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių negali fiziškai atvykti į bendruomenės sambūrį.
 
5. Bažnyčios gale galite įsigyti pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra: spalio mėnesio „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“, žurnalai „Artuma“, „Kelionė“ ir kiti, įvairios maldaknygės.