1. Velykų laikotarpis trunka iki Sekminių. Kviečiame tikinčiuosius pasinaudoti proga atlikti velykinę išpažintį. Primindama pareigą atlikti išpažintį ir priimti Komuniją bent kartą per metus, Bažnyčia kalba apie periodą, kada geriausiai tai atlikti – Velykų laikotarpyje. Tas priminimas yra skirtas pirmiausia tiems pakrikštytiesiems, kurie retai lankosi Bažnyčioje ir naudojasi sakramentais. Taigi, vadinamąją velykinę išpažintį katalikams privalu atlikti gavėnios arba Velykų laiku. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje yra pratęstas iki Šv, Petro ir Pauliaus šventės, birželio 29 d.
  1. Gegužės 1-oji – Motinos diena. Tądien visose šv. Mišiose melsimės už gyvas ir mirusias motinas. Skaruliuose šv. Mišios 14 val. Yra paruošti vokai – ant jų galite užrašyti gyvų ar mirusių motinų vardus, po to vokus padėti į pintinę esančią prie altoriaus. Už gyvas ir mirusias motinas melsimės visą oktavą – aštuonias dienas ryto ir vakaro šv. Mišiose. Sekmadienį po Sumos šv. Mišių Jeronimo Ralio gimnazijos mokiniai motinoms paruošė muzikinį sveikinimą – kviečiame dalyvauti.
  1. Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelei Marijai – kviečiame gausiai dalyvauti gegužinėse pamaldose. Nuo pirmadienio iki šeštadienio bažnyčioje 17.30 val. bus giedama arba kalbama Marijos litanija, giedamos gegužinės giesmės. Sekmadieniais gegužinės pamaldos 11.50 val.
  1. Kviečiame dirbančius ir pajamas gaunančius žmones skirti parapijai 1.2 proc. sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio. Šiais metais prašymą pateikti galima elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).
  1. Bažnyčios gale galite įsigyti pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra: gegužės mėnesio „Magnificat“, „Artuma“, „Žodis tarp mūsų“, „Kelionė“, įvairios maldaknygės. Kviečiame įsigyti kardinolo Sigito Tamkevičiaus knygą „Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai“.