1. Gyvojo Rožinio draugijos narių dėmesiui: Šv. Mišios už gyvus ir mirusius GR draugijos narius bei visomis intencijomis 2022 metais bus aukojamos pirmaisiais mėn. sekmadieniais 10 val. Rožinio malda bus meldžiamasi kiekvieną sekmadienį 9.10 val.

 

  1. Visuotinėje Bažnyčioje tęsiama sinodinė kelionė: apmąstymai ir diskusijos apie Bažnyčią. Visą informaciją galima rasti internete: sinodas.katalikai.lt.

 

  1. Bažnyčios gale platinama dvasinė literatūra: sausio mėnesio „Artumos“ numeris, „Žodis tarp mūsų“, „Magnificat“, „Kelionė“, maldaknygės. Taip pat galite įsigyti įvairių devocionalijų.

 

  1. Esant neramiai situacijai pasaulyje, kviečiame visus melstis už taiką Tėvynėje ir pasaulyje.