Paskutinį rugpjūčio mėnesio sekmadienį (rugpjūčio 28 d.) buvo švenčiama tradicinė Padėkos už laisvę diena Šiluvoje.
Piligrimai nuo Katauskių gyvenvietės ir Tytuvėnų žygiavo į Šiluvą.
Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas vadovavo piligriminiam žygiui nuo Katauskių gyvenvietės, o Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis – nuo Tytuvėnų.
Grupelė Jonavos piligrimų dalyvavo šiame Padėkos žygyje, Eucharistijos šventime dėkojo Dievui už Tėvynės laisvę.
(Daugiau nuotraukų Kauno arkivyskupijos puslapyje: https://www.facebook.com/…/a.65612…/5630358533670582/…)