Įgyvendinant Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“, projekto dalyviai šeštadienį keliavo į Kauną. Pažaislio kamaldulių vienuolyno istorija, Kauno kunigų seminarijos aplinka ir rektoriaus kun. Ramūno Norkaus pasakojimas, Kauno arkivyskupijos muziejaus ponios Irenos nuoširdus liudijimas apie kardinolo V. Sladkevičiaus gyvenimo ir tikėjimo kelionę ir kovą, klieriko Deivido Dumčiaus pasidalinimas apie Kauno katedrą – visa tai išgirdo Jonavos Šv. Jokūbo parapijos senjorai ir savanoriai.

Informacija ir nuotraukos I. Petrikonienės.