M I E L I  TIKINTIEJI,

 švęsdami Kristaus iš mirties Prisikėlimą, švenčiame gyvybės pergalę. Pergalę prieš sunaikinimą, beprasmybę ir mirtį. Tai viltis, leidžianti tvirtai tikėti, jog bet kokie neramumai mūsų gyvenimuose ir visuomenėje gali būti nugalėti, nes Kristaus – gyvybės ir gėrio Viešpaties žodis yra paskutinis.

Tegul ši viltis pažadina mumyse galią nusiritinti sunkiausią akmenį nuo gyvenimo kelio, kad prisikėlęs Kristus savo Evangelija šviestų visiems.

Kristus prisikėlė!

Kun. Virginijus Birjotas

Jonavos  dekanas klebonas