Birželio 19 d. švęsime Devintines – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę.
Po 10 val. šv. Mišių bus organizuojama procesija miesto gatvėmis. Raginame visas parapijos organizacijas, būrelius, maldos grupes, visus tikinčiuosius kuo gausiu įsijungti į procesiją. Tai bus mūsų tikėjimo liudijimo šventė visam Jonavos miestui, tad svarbus gausus ir sąmoningas dalyvavimas.