„Ar lengva pažinti Šv.Dvasią?“- šiandien susirinkę jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui, išgyveno bendrystės ir maldos laiką. Mokymų laiką pradėję malda, prašant Lietuvos jaunimo globėjo karalaičio šv. Kazimiero užtarimo, vėliau gilinosi į tikėjimo tiesas: kas yra Šv.Dvasia, kokie ženklai, kaip ji veikia, kaip gyventi pilnavertį krikščionio gyvenimą. Apie Šv.Dvasios vedimą kalbėjo ir Kauno kunigų seminarijos klierikas Deividas Dumskis, pristatęs seminaristų sukurtą filmuką apie išpažintį. Padrąsinti klieriko jaunuoliai šventė Susitaikymo sakramentą, grupelėse aptarė ir pristatė mokymų medžiagą, o dieną pabaigė švęsdami Šv.Mišias Šv.Jokūbo bažnyčioje.

I. Petrikonienė

Nuotraukos