KVIETIMAS

Pagal tradiciją 2019 m. kovo 3 d. , sekmadienį, po 12 val. Šv. Mišių, šventoriuje-Kaziuko mugė. Kviečiame visus prieš Gavėnią smagiai pabūti drauge. Gros kapela, vaišinsimės arbata . Kviečiame amatininkus, rankdarbių meistrus, kepėjus ir kitus auksarankius, norinčius prekiauti mugėje, iš anksto registruotis raštinėje.


2019 m. kovo 6 d. – Pelenų diena ir Gavėnios pradžia. Iki Pelenų dienos į zakristiją galite atnešti verbas, pašventintus žolynus, senas nebenaudojamas maldaknyges, kurias sudeginsime, o pelenus panaudosime pasibarstyti galvas Pelenų dienos apeigose.


Kviečiame dirbančiuosius, kurie moka gyventojų pajamų mokestį, skirti 2 procentus parapijai. Tai Jums nieko nekainuoja. Prašymą paskirti 2 proc. parapijai galite pildyti internetu, o jeigu neturite galimybių,- bažnyčios gale prie knygų stalo galite užpildyti popierinį prašymą ar parsinešti jį į namus. Darbo dienomis deklaraciją užpildyti galite raštinėje. Pakvieskite tai padaryti ir šeimos narius. Deklaruoti reikia iki gegužės 1 dienos. Su savimi reikia turėti asmens dokumentą arba jo kopiją.


Sekmadieniais bažnyčios gale platinama dvasinė literatūra. Naujai gauti Žodis tarp mūsų, Magnificat kovo mėnesiui, Šventasis raštas pilnas leidimas. Dar galite rasti daug įdomių knygų sumažintomis kainomis. Darbo dienomis galite rasti šiuos leidinius raštinėje.