Jonavos Šv. Jokūbo parapija, įgyvendindama Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ savanoriai organizavo 12 asmenims pagalbą buityje, 25 dalyviams edukacines veiklas „Kastinio istorija“, senjorai susipažino su dekupažo technika ir kt.

Inga Petrikoninenė

nuotraukos