AKTUALIEJI PARAPIJOS SKELBIMAI

2020-08-30

 

  1. Pradedame registruoti vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius, norinčius pasiruošti ir priimti  Sakramentus: Pirmąją Šventąją Komuniją, Sutvirtinimo, o jeigu neturi – ir Krikšto sakramentus.

 

Registracija iki rugsėjo 18 dienos pas tikybos mokytojus mokyklose arba parapijos raštinėje. Dėl pandemijos užsiėmimų pradžia ankstinama.

 

Rugsėjo 18 dieną po vakaro Šv. Mišių vyks vaikų, besiruošiančių Pirmajai Šventajai Komunijai, tėvų susirinkimas, o rugsėjo 20 d., sekmadienį, visi, besiruošiantys Sakramentams (vaikai, jaunimas ir suaugusieji) kviečiami rinktis į 10 val. Šv. Mišias; po jų vyks pirmieji užsiėmimai.

 

  1. Švč. Sakramento adoracija vyksta nuo trečiadienio 9.30 val. iki sekmadienio 00 val. Kviečiame įsipareigoti adoracijai naujus. Kreiptis į Vandą Jančiauskienę tel. nr. 861547759.

 

  1. Rugsėjo 6 d. po 12 val. Šv. Mišių bažnyčioje bus demonstruojamas filmas apie Šiluvą.

 

  1. Rugsėjo 13 d. mūsų bažnyčioje – Švč. M. Marijos vardo atlaidai. Tos dienos rinkliava skiriama Šventajai Žemei.

 

  1. Rugsėjo 13 d. Skarulių bažnyčioje 12 val. Šv. Mišios ir antrasis Skarulių festivalio koncertas. Norinčius vykti 11.00 val. nuo bažnyčios veš autobusas.

 

  1. Nuo rugsėjo 7 iki 15 dienos Šiluvoje Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai. Mūsų dekanato diena – rugsėjo 14-a. Tą dieną organizuojame kelionę į Šiluvą. Užsirašyti pas Vandą Driukienę.

 

  1. Tikslinę auką bažnyčios remontui galima paaukoti parapijos raštinėje, zakristijoje, o sekmadieniais – ir bažnyčios gale prie knygų stalo.