Sausio 7 d. sukanka 100 metų, kai gimė kunigas, monsinjoras, ilgametis Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas, vikaras ir altarista, Jonavos rajono garbės pilietis Vincas Algirdas Pranckietis.
Šiandien gerbiamo kunigo atminimui aukotos Šv. Mišios, dalytasi prisiminimais, melstasi prie kapo.
Šviesios atminties kunigui tešviečia Jėzaus Veido šviesa.
___
Renginio organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
(Nuotraukos A. Reipos, parapijos)