Trečiąjį advento sekmadienį Jonavos Šv.Jokūbo parapijos bendruomenė aktyviai dalyvavo sekmadienio šventime. 🙏😇🎉Parapijos jaunimas, besiruošiantis Alfa kurse Sutvirtinimo sakramentui, po mokymo savo tikėjimo žinias pasitikrino Kahoot žaidime apie Sakramentus 👍☑️👏, o po Sumos Šv.Mišių vyko Sinodinio kelio grupės pirmasis susitikimas „Kelionės bendrakeleiviai“. Po bendros maldos įsiklausyta į Šventojo Rašto istoriją apie gailestingąjį samarietį, diskutuota, kas yra mūsų artimas, kodėl ne visi atranda bendruomenes, kas yra paribiai, ką galima dėl to padaryti..
Grupės moderatoriai kviečia sausio mėnesio pradžioje į antrąjį teminį susitikimą „Klausytis ir kalbėti“. ☑️☕️🙌
Susidomėję sekite informaciją parapijos Facebook puslapyje ir skelbimuose.🙏❤️☺️
Inga Petrikonienė