Šiandien – Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo ir už parapijos bendruomenę meldėsi kun. Jonas Bujokas, ragindamas nuolat maldoje budėti kartu su Švč. Mergele Marija.
Nuotraukoje – ištikimosios jaunosios adoruotojos ir patarnautojai švenčia atlaidus.
I. Petrikonienė
 Nuotraukos Vaidos Tamelienės