Šeštadienį, balandžio 9 dieną, parapijoje vyko talka. Buvo tvarkomas bažnyčios vidus, šventorius.
Ačiū kiekvienam, darbštumu prisidėjusiam prie šio džiaugsmingo bendrystės išgyvenimo!
(Juditos ir Loretos nuotraukos)