Švč. Trejybės atlaidus šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje aukojo svečias iš Telšių – kunigas Donatas Litvinas.

Nuotraukos