Liepos 30 dieną Dusetų Švč. Trejybės parapijoje vyko XVII Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo rožinio draugijos kongresas. Iš Jonavos dekanato į šventę vyko 50 Gyvojo rožinio draugijos narių.
Renginys prasidėjo Švč. Sakramento adoracija. Dalyviai klausėsi Marijos radijo programų direktoriaus kun. S. Bužausko katechezės, bažnyčios šventoriuje meldėsi Rožinio maldą, vadovaujamą kun. S. Bužausko.
Kongreso kulminacija – Šv. Mišių auka, kurią aukojo Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas ir kunigai. Po Šv. Mišių buvo sodinamas atminimo medelis, šventės dalyviai nuoširdžią bendrystę tęsė agapėje.
Parapijos informacija
Nuotraukos J. Vainilavičienės