Šv. apašt. Jokūbo parapijoje šiandien buvo švenčiama Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė.
Mk 14, 22-24
„Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams, tardamas: „Imkite, tai mano kūnas!“ Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems, ir visi gėrė iš jos. O jis jiems tarė: „Tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį.“
(nuotraukos Giedriaus P., Loretos L.)