Leiskit į tėvynę,
Leiskit pas savus…
Ten pradžiugs krūtinė,
Atgaivins jausmus…
Birželio 13 dieną Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčioje 10 val. kunigas Juozas Čičirka aukojo Šv. Mišias už tremtinius. Po pamaldų Jeronimo Ralio gimnazijos folkloro grupė „Dobilia“ kartu su visais susirinkusiais dainavo tremtinių dainas, eilėmis pagerbė visus, išgyvenusius skausmo ir ateities trapumo akimirkas. Renginio dalyviai turėjo puikią galimybę susipažinti su režisierės Giedrės Beinoriūtės filmu „Gyveno senelis ir bobutė“. Projekte „Ori senatvė bendruomenėje“ dalyvaujantys tremtiniai prie arbatos puodelio dalinosi prisiminimais, kuriuose skausmą keitė viltis, praradimus – laisvos Lietuvos ateitis.
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.
I. Petrikonienė (nuotraukos ir informacija)