Liepos 31 dieną buvo švenčiami parapijiniai šv. apaštalo Jokūbo atlaidai.
Išpažinčių klausė, homiliją sakė ir Sumos šv. Mišių auką aukojo kunigas svečias Normundas Figurinas. Homilijoje svečias kalbėjo apie išpažinties svarbą tikinčiojo gyvenime.
Po šv. Mišių vyko procesija.
Vėliau buvo dalijamasi tikėjimo džiaugsmu agapėje.
Parapijos informacija
Nuotraukos I. Petrikonienės